Bagaar is een digitaal productontwikkelingsbureau dat digitale antwoorden geeft op complexe vragen.
De nadruk ligt in het Internet of Things domein en de transformatie van klassieke bedrijven naar Industrie 4.0. Doordachte digitalisering van producten, services of structuren leidt hun klanten naar verhoogde efficiëntie. Het naadloos afstemmen van vraag en aanbod zowel in business als in de samenleving is de toegevoegde waarde van digitalisering die wij aanbieden. Bagaar doet onderzoek, begeleidt innovatietrajecten en doorloopt elk project van idee-generatie tot aan de oplevering van een proof of concept of afgewerkt digitaal product. Alle programmatie, product & interface -design en het engineeren van hardware wordt in huis gedaan. 25 uiteenlopende talenten laten hen toe om pioniers te zijn op vlak van digitalisering, technologie en productontwikkeling.