Technologische revoluties hebben meer te maken met mode dan je zou denken. Dankzij nieuwe technologieën zijn stoffen verbeterd, ontwerpen veranderd en productiemethodes geoptimaliseerd. Maar deze vernieuwingen blijven vaak verborgen voor het grote publiek en de consument. Stoffen worden sterker en klassieke ontwerpen krijgen volledig nieuwe draai. Productiemethodes die decennia onveranderd bleven, maken nu plaats voor nieuwe, digitale technieken. Aan jou om zelf te experimenteren, te ontdekken en vragen te stellen.